Categories
Đời sống

Thu nhập trung bình làm sao để mua nhà?

Cũng giống như nhiều người không phải sinh ra và lớn lên Thành phố Hồ Chí Minh vì tôi cũng là người ở tỉnh.

Trước khi mua nhà thì tôi cũng đã có khoảng thời gian rất dài là đi thuê nhà ở bên ngoài cho nên mình muốn một chỗ ở ổn định. Lý do thứ hai nữa tôi nghĩ là mình cũng muốn đặt một cái áp lực đẩy mạnh kiểm soát việc chi tiêu của mình. Bởi vì thật ra khi mà vay tiền ngân hàng để mua hàng tháng tôi trả tiền, nếu thuê nhà thì tôi cũng mỗi tháng phải tốn tiền để tôi trả tiền thuê.

Tất nhiên là hai cây số tiền này là khác nhau. Công việc của tôi là một giảng viên đại học thì cũng có thu nhập ổn định và hiện nay tôi kiểm soát thu nhập của mình đã ngủ chấm. Nguồn  thứ nhất là từ Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, nơi tôi đang công tác, thứ hai là thu nhập tôi tạm gọi là ngoài ngoài trường thi đấu, thứ nhất là ngủ ở trong trường đại học Luật. Tôi sử dụng toàn bộ để phục vụ cho việc trả tiền vay ngân hàng hàng tháng cô mua vào khoảng tháng 5 năm 2015 và giá mua lúc đó khoảng chừng 1 m 75 10 và lúc đó chồng tối khoảng gần 1 tỷ tiền mặt. Cái nguồn tích luỹ chủ yếu từ thời điểm tháng 3 năm 2002 đến lúc tôi mua là tháng 5 năm 2015 mười ba mười bốn năm không về lại xuất hiện, tình cảm cũng không nhiều nhưng mức mà tôi vài cái khoảng 750000000 thì trong một thời gian 20 năm thì mỗi tháng tôi chả có dao động từ 8,5 triệu đồng chấm bao gồm cả nợ gốc và lãi phát sinh khác phần nhanh hơn. Tôi nghĩ cái này nó tuỳ thuộc vào thu nhập tôi tạm gọi là thu nhập tăng thêm. Với tôi là ví dụ như cái khoản ngoài quy định hàng tôi, nếu như hôm qua mức 55 % thời gian 5 năm bạn có bao nhiêu tiền thì ngân hàng người ta không phải. Tôi tích luỹ được số tiền, đủ phần tiền trả rồi thì ít tiền vào thời điểm của tôi là dưới 5 năm là mức phạt của Hưng hiện là không ngừng chấm 75, không chấm 75 so với mức hơn bốn trăm triệu mà tôi còn còn lại thì nhân lên khoảng hơn 3000000 để tôi trả luôn. Tại vì nếu tôi đợi tới ba tháng sau thì tính luồng tiền mà tôi phải trả tiền lãi khoảng 3000000 hơn. Nếu đợi đến một trăm năm hay mười triệu tôi cũng phải suy nghĩ và tiết kiệm hơn nhiều sao với những khoản mình đã chi. Thời điểm mà trước khi một ngôi nhà khoảng đầu tiên là những khoản liên quan đến mua sắm, một mình đi mua sắm và hài lòng thì bây giờ mình đi mua sắm một lần thôi, mình mua nhiều thì bây giờ mình mua một ít lại. Cái thứ hai là tôi là một người cũng hay, tiếp tục tham gia các liên hoan rất nhiều thì mình cũng phải tính toán lại. nhưng quan niệm cá nhân của tôi, tôi cho rằng việc mua nhà thì nó cũng là sự đầu tư.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *